รับสมัคร นักบัญชีอาวุโส 2 อัตรา (BTS Surasak )


รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักบัญชีอาวุโส 2 อัตรา
Basic Salary :40,000 -70,000 baht /Month (Including OT)

No working /Location : chartered square , (BTS Surasak )bangkok ,thailand

Topica Edtech Group is a leading online education provider in South East Asia. Topica Uni cooperates with 16 universities including top-tier institutions in the USA, Philippines and Vietnam to provide high-quality online degree programs, and several accredited US universities recognize credits from Topica-powered programs. Topica Native provides online English speech tutoring courses in Thailand, Indonesia and Vietnam, and was the first in the world to launch a Augmented Reality app for speech tutoring. Topica Edumall is the largest platform of short-skill courses in Thailand and Vietnam

ทำหน้าที่
- รับผิดชอบต่อรายงานภาษีทั้งหมด: รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม,รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องทำตามตามนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจของ บริษัท ฯ โดยปฏิบัติตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน
+ จัดให้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบข้อมูลทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเตรียมรายงานทางการเงินนั้นถูกต้อง
+ ยึดมั่นกับการรายงานระยะเวลาในการส่งข้อมูลทางการเงินรายเดือน
+ สนับสนุนรายงานการตรวจสอบสำหรับการรวมบัญชีสิ้นปี
+ สนับสนุนทีมภาษีในการจัดเก็บภาษีประจำปี
-ตรวจสอบและเก็บชำระเงินคืนของพนักงาน
- ดำเนินการเต็มรูปแบบสำหรับฟังก์ชันการบัญชีของกิจการที่ถือครองการลงทุนรวมทั้งการผ่านรายการเงินทุนดอกเบี้ยเงินกู้และรายการระหว่างกันรวมถึงการจัดทำรายงานตามที่กลุ่มรายงานกำหนด
-สร้างนโยบายและนำทีมแผนกบัญชีในประเทศไทย
-ประสานงานกับผู้จัดการและฝ่ายบัญชี ในสาขาต่างประเทศ อาทิ เวียดนาม สิงคโปร์ และฟิลิปินส์
-ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้อง
-ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชีภายนอกในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วน: ผู้สอบบัญชีกรมสรรพากรและธนาคาร
-จัดการงานเฉพาะกิจ
-เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีของ บริษัท ข้ามชาติ

คุณสมบัติ
เพศชาย /หญิง
อายุ ระหว่าง 25-39 ปี
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขา ทางบัญชีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณทางด้านภาษี,A/Pและ GL อย่างน้อย 2ปี
สามารถใช้โปรแกรมMs. Office, Word, Excel, PowerPoint ได้
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
เงินเดือน 40,000 -70,000 บาท
สวัสดิการมีโอกาสก้าวขึ้นไปในตำแหน่งผู้จัดการ/ ปรับฐานเงินเดือนปี ละ 2 ครั้ง
ค่าล่วงเวลา 200% ,ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ,ค่าอาหารกลางวัน
ค่าเดินทางไปทางประเทศรวมถึงค่าธรรมเนียมวีซ่า

Contact Person/Any interested candidate, please send your CV:
 email |skype :c.dechanudonrit@gmail.com
Mobile / whatsapp/ Line id : 092 854 5998
only shortlist candidates will be contacted. thx,you.paul


#รับสมัครพนักงานบัญชี #รับสมัครงาน #หางานบัญชี #บัญชีอาวุโส