บริษัทรับเหมาตกแต่งภายใน สถานที่ทำงาน : วิภาวดี


บริษัทรับเหมาตกแต่งภายใน  สถานที่ทำงาน : วิภาวดี
เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการตกแต่งภายใน  
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน 35,000 .- (หรือตามประสบการณ์)

รายละเอียดของงาน
- เน้นด้านการจัดการ และความละเอียดของรายงาน
- ควบคุม ดูแล การดำเนินงานทั้งโครงการ (ตกแต่งภายใน) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามงบประมาณโครงการ และกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้
- กำกับดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และแผนประจำสัปดาห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผลสำเร็จของโครงการสอดคล้องกับแผนสำเร็จที่องค์กรวางไว้
- บริหารต้นทุนด้านต่างๆ ในการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องตามงบประมาณที่กำหนด
- บริหาร และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการก่อสร้างและตกแต่งภายใน 5 ปีขึ้นไป
- มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง และข้อกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสายงาน
- มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความรับผิดชอบดี
- มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่องาน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะงานที่กดดันได้
-  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms office / Auto Cad / Presentation ได้

2. ตำแหน่ง  ผูัจัดการโครงการ(ต่อเติม)
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน 35,000 .- (หรือตามประสบการณ์)
รายละเอียดของงาน
- เน้นด้านการจัดการและเรื่องของการรายงานเป็นสำคัญ
- ควบคุม ดูแล การดำเนินงานทั้งโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามงบประมาณโครงการ และกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้
- กำกับดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และแผนประจำสัปดาห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผลสำเร็จของโครงการสอดคล้องกับแผนสำเร็จที่องค์กรวางไว้
- บริหารต้นทุนด้านต่างๆ ในการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องตามงบประมาณที่กำหนด
- บริหาร และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ
- รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงานก่อสร้างให้ Update ตลอดเวลา
- สามารถรับแรงกดดันได้ดี
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
3. มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
4. มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่องาน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะงานที่กดดันได้
5. สามารถเคลียร์แบบ เคลียร์สเปคสินค้า และสามารถประมาณราคาเบื้องต้นได้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms office / Auto Cad / Presentation ได้


3.ตำแหน่ง Sale  อัตรา 3  อัตรา  เงินเดือน 15,000 .-หรือพิจารณาตามประสบการณ์ ไม่รวม (ค่าคอมมิชชั่น)

รายละเอียดของงาน
- ต้อนรับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้าน
- ประสานงานกับฝ่ายออกแบบและสถาปนิก เพื่อแก้ไขแบบบ้านตามความประสงค์ของลูกค้า และปิดการขาย
- ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ (การทำงานเชิงรุก)
- ประสานงานกับหน่วยงานและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
- ระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ
- มีทักษะในการพูด การอธิบายงาน, รับฟังลูกค้า และการเจราต่อรองได้เป็นอย่างดี
- มีบุคคลิกภาพที่ดี สามารถดูแลลูกค้าและปิดยอดการขายให้เป็นตามเป้าที่กำหนดได้
- มีใจรักการขาย,ยิ้มแย้ม,ขยัน ชอบงานขายเกี่ยวบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์
- ถ้ามีความรู้และประสบการณ์งานด้านขายแบบบ้านและขายบ้าน และพร้อมทำงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (บริษัทมีรถยนต์ให้)
- ทำงาน จ-ส เวลา 09:00-18:00 น .

วิธีสมัครงาน :ส่งResumeมาทางอีเมล์ paul.hr62@gmail.com
ทางเราจะนัดเข้ามาสัมภาษณ์ภายหลัง ใน 3 วัน

สอบถาม :   เบอร์โทร :090.954.5169 เฉพาะเวลา 10.00 - 17.00 น.